Generelt

  • 0

Sæt kryds i kalenderen – Faste begivenheder i 2019 og betaling af kontingent

Med forbehold for ændringer, har bestyrelsen fastlagt følgende datoer:

Den årlige FASTELAVNSFEST afholdes søndag den 3. marts

Ordinær GENERALFORSAMLING afholdes torsdag den 25. april

Den årlige SOMMERFEST afholdes lørdag den 10. august

Invitationer følger.

Det årlige KONTINGENT (DKK 350,00) er ifølge foreningens vedtægter § 4 forfalden til betaling senest torsdag den 31. januar

 

 

 


  • 0

 Sommerfest 2018

Tags :

Category : Generelt

page2-img2Sommerfesten vil i år blive afholdt lørdag den 11. august 2018. Der vil for dem der ønsker at startet lidt før, være mulighed for at smage på lidt kold fadøl og få en snak med naboerne.

 

Bormesteren vil være på pladsen kl. 15:00 for at fortælle om kommunen og svare på spørgsmål.

Se indbydelsen her Sommerfest 2018


  • 0

Fastelavn 2018

Tags :

Category : Generelt

Så er det blevet tid til den årlige fastelavn på fællesarealet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Download invitationen her.
FasterlavnGrundejer2018


  • 0

Årligt Kontingent

Tags :

Category : Generelt

Kontingentet fastsættes årligt af den Ordinære Generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen foretaget skøn, og opstillet budget over udgifterne for det kommende regnskabsår.

Kontingentet opkræves for det indeværende kalenderår, den første uge i januar måned, og  forfalder til betaling senest den 31. januar.

På generalforsamlingen den 27. april 2017 vedtoges det, at det årlige kontingent, med virkning fra 1. januar 2018, udgør DKK 350,00 for alle. Den tidligere rabatordning på DKK 25,00 for tilmelding til elektronisk opkrævning (pr. E-Mail) bortfalder således.

I skrivende stund er 93 ud af 99 parceller tilmeldt elektronisk opkrævning, men bestyrelsen ser gerne, at de resterende parceller, så vidt det er muligt, tilmelder sig denne ordning. Send blot en E-Mail til kasserer@ulleroedgaard-oest.dk og anmod om tilmelding. Det vil lette opkrævningen og spare ressourcer til Girokort m.m.


  • 0

Sommerfest 2017

Tags :

Category : Generelt

page2-img2Sommerfesten vil i år blive afholdt lørdag den 12. august 2017. Der vil for dem der ønsker at startet lidt før for at sætte telte op, være mulighed for at smage på lidt kold fadøl.

Som noget nyt i år, har ejerforeningen sørget for en stort fælles telt, så alle kan være under samme tag i år.

Se indbydelsen her Sommerfest 2017


  • 0

Fastelavn 2017

Tags :

Category : Generelt

Så er det blevet tid til den årlige fastelavn på fællesarealet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Download invitationen her.
FasterlavnGrundejer2017


  • 0

Nyt vinter & renholdelsesregulativ fra Fredensborg Kommune

Category : Generelt

Den 1. oktober 2016 er der trådt et nyt regulativ i kraft. Se hele regulativet her:

https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Borgere/Trafik/Vinter-%20og%20vedligehold.pdf


  • 0

Generalforsamling 2016

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling Onsdag d. 27 april 2016

Generalforsamling 2016

Resultatopgørelse 2015

 


  • 0

Sommerfest 2016

Category : Generelt

page2-img2Sommerfesten vil i år blive afholdt lørdag den 13. august 2016. Der vil for dem der ønsker at startet lidt før for at sætte telte op, være mulighed for at smage på lidt kold fadøl.

Se indbydelsen her
Sommerfest 2016