Nyt fra bestyrelsen

  • 0

Referat af Ordinær Generalforsamling 25. april 2019

Den årlige Ordinære Generalforsamling blev afholdt på Kokkedal Skole den 25. april.

9 stemmeberettigede parceller var mødt op og på grund af det ringe fremmøde blev det besluttet at formanden ledede mødet.

Læs hele referatet her


  • 0

Ordinær Generalforsamling – 2019 – Indkaldelse

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling:

torsdag den 25. april 2019 kl. 19:30 på Kokkedal Skole Vest

Holmegårdsvej i kantinen i stuen.

Download den fulde ordlyd af indkaldelsen samt revideret regnskab for 2018 med budget for 2019.

HUSKAT 🙂 eventuelle forslag eller sager som ønskes behandlet på General-forsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt.

 

 

 

 

 


  • 0

Sommerfest 2019

Category : Nyt fra bestyrelsen

page2-img2Sommerfesten vil i år blive afholdt lørdag den 10. august 2019. Der vil for dem der ønsker at startet lidt før, være mulighed for at smage på lidt kold fadøl og få en snak med naboerne.

 

Hent invitationen HER


  • 0

Sæt kryds i kalenderen – Faste begivenheder i 2019 og betaling af kontingent

Med forbehold for ændringer, har bestyrelsen fastlagt følgende datoer:

Den årlige FASTELAVNSFEST afholdes søndag den 3. marts

Ordinær GENERALFORSAMLING afholdes torsdag den 25. april

Den årlige SOMMERFEST afholdes lørdag den 10. august

Invitationer følger.

Det årlige KONTINGENT (DKK 350,00) er ifølge foreningens vedtægter § 4 forfalden til betaling senest torsdag den 31. januar

 

 

 


  • 0

Retningslinjer (GDPR)

Tags :

Category : Nyt fra bestyrelsen

I henhold til EU forordning af 25. maj 2018, som også omfatter grundejerforeninger, udarbejde bestyrelsen foreløbige retningslinjer dateret 25. maj 2018. Efter nærmere gennemgang af bestemmelserne i forordningen og genovervejelser om de krav som foreningen skal opfylde, har bestyrelsen nu udarbejdet og vedtaget følgende reviderede udgave, gældende fra 7. august 2018.

GRF retningslinjer GDPR – Version 2018-08-07


  • 0

  • 0

Påtænkt ny affaldsordning i Fredensborg Kommune

Category : Nyt fra bestyrelsen

I fortsættelse af tidligere indlæg (Indkaldelse til Borgermøde) gør bestyrelsen opmærksom på, at artiklen Beboere frygter ny affaldsordning desværre ikke reflekterer bestyrelsens synspunkt til fulde.

Her kan man læse:

Bestyrelsens holdning og bemærkninger til ny affaldsordning


  • 0

Indkaldelse til borgermøde om påtænkt ny affaldsordning i Fredensborg Kommune

Category : Nyt fra bestyrelsen

Nogle har måske fulgt indlæggene i Uge Nyt i Lokalavisen Fredensborg. Men da den er blevet omdelt som vinden blæser her i området, finder bestyrelsen det som sin pligt, at orientere grundejerforeningens beboere om hvad der foregår. Man kan følge hele debatten på nedenstående link, og den er foreløbig mundet ud i, at Hossein Armandi har indkaldt alle interesserede borgere i kommunen til

BORGERMØDE TIRSDAG DEN 17. APRIL

PÅ FREDENSBORG BIBLIOTEKET KL. 19:30 TIL 21:30

hvor formanden for Fredensborg Agenda 21, Finn Langgaard, vil fortælle om, hvad forslaget går ud på, og hvilke konsekvenser det vil få, at indføre ordningen. Bestyrelsens formand har talt med Carsten Bo Nielsen (V), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune, for at få et møde i stand, og danne sig et bedre overblik over denne sag.

Bestyrelsen hører gerne alles mening, hvorfor tilbagemeldinger til formanden er velkomne.

http://fredensborg.lokalavisen.dk/debat-hvor-forsvandt-borgereinddragelsen-hen-/20180221/laeserbreve/702209569/1261

http://fredensborg.lokalavisen.dk/debat-fakta-om-affaldssortering-/20180221/laeserbreve/702209871/1261

http://fredensborg.lokalavisen.dk/fakta-om-ny-affaldsordning-/20180313/artikler/703139538/1261

http://fredensborg.lokalavisen.dk/boligejere-frygter-ny-affaldsordning-/20180313/artikler/703139536/1261

http://fredensborg.lokalavisen.dk/udvalgsformand-lars-simonsen-(r)-‘fire-spande-er-det-eneste-der-virker-‘-/20180313/artikler/703139540/1261

Her kan hele beslutningen fra kommunens Plan-, Miljø- og Klimaudvalg læses:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/plan—miljoe–og-klimaudvalget-(18-21)/2018/februar/6–februar-2018–referat/31

God læselyst !


  • 0

Nye skilte i området

Category : Nyt fra bestyrelsen

Efter forsinkelser med levering af skilte m.m., har vi nu, som de fleste nok har bemærket, fået sat skilte op på strategiske steder i grundejer-foreningens område, og vi håber, at det fremover må få den påtænkte præventive virkning. Vi har samtidig fornyet PAS PÅ MIG skiltene ved indkørslerne til Dådyrvænget og Egernvænget. De var efterhånden blevet godt medtagne af vind og vejr.

Som det ses, er der tilsyneladende 63 tilmeldte grundejere i foreningens område:

men vi skulle da gerne, om muligt, have de sidste med.

Log ind på https://nabohjælp.dk/ og læs om hvordan ordningen fungerer og om hvordan man tilmelder sig. Det er gratis.

Et lille tip til dem der allerede er tilmeldt: Man kan indstille “sit nærområde” til også at omfatte f.eks. Hjortevænget, og i så fald modtager man også beskeder om hændelser, som bliver udsendt af beboere i dette område.

Der kommer i øvrigt snart en invitation til foreningens årlige Fastelavnsfest som afholdes den 11.februar på fællesarealet. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Venlig hilsen

Jens Th. Hansen
Formand

  • 0