/ Referater og regnskaber fra generalforsamlinger

  • 0

Referat af Ordinær Generalforsamling 25. april 2019

Den årlige Ordinære Generalforsamling blev afholdt på Kokkedal Skole den 25. april.

9 stemmeberettigede parceller var mødt op og på grund af det ringe fremmøde blev det besluttet at formanden ledede mødet.

Læs hele referatet her


  • 0

Referat af Ordinær Generalforsamling den 19. april 2018

Læs referatet her:

Referat af ordinær generalforsamling 19. april 2018

Der gøres specielt opmærksom på Ad 11 vedrørende Sommerfest 2018. Den afholdes den 11. august på fællesarealet, og som det ses, vil Fredensborg Kommunes Borgmester være til stede fra kl. 15:00 og cirka en halv time frem.

Invitation følger, men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.


  • 0

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018

Der er den 25. april indkaldt til Ordinær Generalforsamling via E-Mail og “Snail-Mail” og formanden gjorde specielt opmærksom på punkt 6. på dagsordenen vedr. den påtænkte nye affaldsordning i Fredensborg Kommune:

Jeg har arrangeret et møde med Carsten Bo Nielsen (V) fra kommunens Plan- Miljø- og Klimaudvalg den 11. april hvor næstformanden og kassereren deltager. Desuden påtænker vi at deltage i borgermødet i Fredensborg den 17. april. Resultatet af disse møder bliver fremlagt ved generalforsamlingen, så der er en ekstra god grund til at møde op i år.

Se indkaldelsen, samt det reviderede og godkendte regnskab for 2017 og budgettet for 2018 her:

Indkaldelse til Ordinær GF 2018

2017 – Årsregnskab (Godkendt)

Budget 2018


  • 0

Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen har på ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 26 maj 2015. godkendt de revideret vedtægter. De nye vedtægter kan hentes Her