Ordinær Generalforsamling – 2019 – Indkaldelse

  • 0

Ordinær Generalforsamling – 2019 – Indkaldelse

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling:

torsdag den 25. april 2019 kl. 19:30 på Kokkedal Skole Vest

Holmegårdsvej i kantinen i stuen.

Download den fulde ordlyd af indkaldelsen samt revideret regnskab for 2018 med budget for 2019.

HUSKAT 🙂 eventuelle forslag eller sager som ønskes behandlet på General-forsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt.

 

 

 

 

 


  • 0

Sæt kryds i kalenderen – Faste begivenheder i 2019 og betaling af kontingent

Med forbehold for ændringer, har bestyrelsen fastlagt følgende datoer:

Den årlige FASTELAVNSFEST afholdes søndag den 3. marts

Ordinær GENERALFORSAMLING afholdes torsdag den 25. april

Den årlige SOMMERFEST afholdes lørdag den 10. august

Invitationer følger.

Det årlige KONTINGENT (DKK 350,00) er ifølge foreningens vedtægter § 4 forfalden til betaling senest torsdag den 31. januar

 

 

 


  • 0

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018

Der er den 25. april indkaldt til Ordinær Generalforsamling via E-Mail og “Snail-Mail” og formanden gjorde specielt opmærksom på punkt 6. på dagsordenen vedr. den påtænkte nye affaldsordning i Fredensborg Kommune:

Jeg har arrangeret et møde med Carsten Bo Nielsen (V) fra kommunens Plan- Miljø- og Klimaudvalg den 11. april hvor næstformanden og kassereren deltager. Desuden påtænker vi at deltage i borgermødet i Fredensborg den 17. april. Resultatet af disse møder bliver fremlagt ved generalforsamlingen, så der er en ekstra god grund til at møde op i år.

Se indkaldelsen, samt det reviderede og godkendte regnskab for 2017 og budgettet for 2018 her:

Indkaldelse til Ordinær GF 2018

2017 – Årsregnskab (Godkendt)

Budget 2018


  • 0

  • 0

Generalforsamling 2016

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling Onsdag d. 27 april 2016

Generalforsamling 2016

Resultatopgørelse 2015

 


  • 0

Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen har på ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 26 maj 2015. godkendt de revideret vedtægter. De nye vedtægter kan hentes Her