Retningslinjer (GDPR)

I henhold til EU forordning af 25. maj 2018, som også omfatter grundejerforeninger, udarbejdede bestyrelsen foreløbige retningslinjer dateret 25. maj 2018. Efter nærmere gennemgang af bestemmelserne i forordningen og genovervejelser om de krav som foreningen skal opfylde, har bestyrelsen nu udarbejdet og vedtaget følgende reviderede udgave, gældende fra 7. august 2018.

Se hele ordlyden her


Arkiver