Et par links af interesse for nye beboere.

Endvidere links til:

og er man interesseret kan man abonnere på dagsordener og referater fra de forskellige udvalg i kommunen via E-Mail. Klik og vælg på nedenstående link.

samt til:

som varetager vedligehold og fornyelse af kommunens, og dermed Grundejerforeningens veje, stier, cykelstier og fortove. På trods af en løbende dialog mellem og foreningens bestyrelse og NSPV, lader vedligeholdet desværre meget tilbage at ønske. 


Arkiver