Bankkonto:
Danske Bank – Forening Direkte
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Reg. nr.:     1551
Konto nr.:  829 3449
Ved IK betaling: +01 <       > +8293449

MobilePay nr.: 69946 GF Ullerødgård Øst


Arkiver