Kontingentet udgør, indtil andet vedtages på en generalforsamling, DKK 350,00 per år for hvert enkelt parcel.

Opdatering 11. januar 2023

Projektet med renovering af legepladsen på fællesarealet er forsinket bl.a. på grund af mangel på godkendelse fra Fredensborg Kommune.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at de vedtagne ekstra betalinger for 2022 og 2023 på hver DKK 200,00 udsættes indtil videre. Således bliver januar opkrævningen for 2023 kun på DKK 350,00.

Opdatering 01. juni 2022.

Det blev vedtaget på den Ordinære Generalforsamling afholdt den 28. april 2022, at kontingentet justeres som følger:

2022: En ekstra betaling på DKK 200,00 udover de allerede opkrævede DKK 350,00. Opkrævning bliver udsendt i løbet af efteråret 2022.

2023: Kontingentet for hele året vil udgøre DKK 550,00 og opkræves den 1. januar 2023, med betalingsfrist den 31. januar.

Med mindre andet vedtages senere vil kontingentet efter 2023 igen blive nedsat til DKK 350,00 per år.

Det skal understreges, at rabatordningen (DKK 25,00) som fremhævet nedenfor er ophævet. Den blev indført (da kontingentet udgjorde DKK 375,00) i bestræbelse på at få medlemmerne til at tilmelde sig opkrævning pr. E-Mail, (og derved spare papir til tryk m.m.) Alle medlemmer der har internetadgang er nu tilmeldt, hvorfor kontingentet sidenhen har været nedsat til DKK 350,00. Foreningen har senere indført betaling med og oprettet egen MobilePay. Foreningens MobilePay nr. findes under fanen Bankkonto.

Foreningens vedtægter §4 foreskriver at:

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen fortaget skøn og opstillet budget over udgifterne for det kommende regnskabsår. Kontingentforslag og budget udsendes samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

Kontingentet betales for det indeværende kalenderår, senest 31. januar. Indbetalingskort eller elektronisk opkrævning til betaling direkte til foreningens bankkonto udsendes ca. 1 måned før sidste rettidige indbetalingsdag. Såfremt der anvendes elektronisk indbetaling, opnås en rabat.

Såfremt kontingentet ikke indbetales rettidigt, kan dette med påløbende omkostninger overgives til inkasso, efter at medlemmet af kassereren med en frist af 14 dage er opfordret til at berigtige restancen.

Restancer med kontingent og andre medlemmerne gennem foreningen pålagte bidrag og ydelser medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen med påløbne omkostninger er betalt.


Arkiver