Foreningens officielle navn er:

Grundejerforeningen Ullerødgård Øst

(ikke at forveksle med grundejerforeningerne Ullerødgård Øst Afd. II og Ullerødgård Nord – Begge Hjortevænget)

Området og dets afgrænsning:

Grundejerforeningen omfatter Egernvænget og Dådyrvænget (sidstnævnte dog undtagen numrene 501, 502, 503 og 504) og består af 99 parceller, fordelt med 53 på Egernvænget og 46 på Dådyrvænget.

Generelt om foreningen:

Foreningen blev stiftet ved en generalforsamling på Hotel Imperial i København, den 11. september 1969. Den første tilflytter var Dan Steen Petersen, som stadig er boende på Egernvænget 213.

Området er udstykket af matrikel 1b Jellerødgård, som udgjorde (Ny) Ullerødgårds jorde. Jellerødgård som blev revet ned i 1963, lå på det, der i dag udgør Jellerød Have nr. 31-50. I 1802 afhændede Jellerødgård 16 td. land til sønnen, som opførte Lille Jellerødgård, i dag den nuværende Ny Ullerødgård med adresse Lågegyde 51.

Grundejerforeningen er upolitisk, og hører i dag under Fredensborg Kommune som blev dannet af Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner ved kommune-sammenlægningen i 2007, og foreningens vedtægter er sidst blevet opdateret og godkendt af Fredensborg Kommune den 26. maj 2015. Vedtægterne findes i den fulde ordlyd på foreningens hjemmeside, under Beboer Information.

Medlemspligt:

I henhold til Udstykningsdeklaration af 3. december 1968, §5, (og foreningens vedtægter) hedder det bl.a. at alle ejere af grunde inden for deklarationsområdet, er pligtige til at være medlemmer af en af Karlebo Kommune godkendt grundejerforening, hvis stedlige område fastsættes af kommunen. Denne bestemmelse er indarbejdet i foreningens vedtægter. Se hjemmeside under Beboer Information.

Se mere i Velkomstbrev til nye beboere under Beboer Information.


Arkiver