Nye skilte i området

Tags :

Category : Generelt

NABOHJÆLP

Efter forsinkelser med levering af skilte m.m., har vi nu, som de fleste nok har bemærket, fået sat skilte op på strategiske steder i grundejer-foreningens område, og vi håber, at det fremover må få den påtænkte præventive virkning. Vi har samtidig fornyet PAS PÅ MIG skiltene ved indkørslerne til Dådyrvænget og Egernvænget. De var efterhånden blevet godt medtagne af vind og vejr.

Som det ses, er der tilsyneladende 63 tilmeldte grundejere i foreningens område:

men vi skulle da gerne, om muligt, have de sidste med.

Log ind på https://nabohjælp.dk/ og læs om hvordan ordningen fungerer og om hvordan man tilmelder sig. Det er gratis.

Et lille tip til dem der allerede er tilmeldt: Man kan indstille “sit nærområde” til også at omfatte f.eks. Hjortevænget, og i så fald modtager man også beskeder om hændelser, som bliver udsendt af beboere i dette område.

Venlig hilsen

Jens Th. Hansen
Formand

Arkiver