Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Nedenstående er rundsendt til samtlige medlemmer den 15. maj 2023. Referatet kan ses andetsteds på hjemmesiden. De foreslåede ændringer kan ses her:

Kære alle medlemmer af foreningen,

Vedlagt udsendes referat af generalforsamlingen den 25. april 2023.

Som nærmere beskrevet heri var der tilslutning til, at en række korrektioner og opdateringer i vores vedtægter foretages.

Endvidere var der tilslutning til det indkomne forslag om at ændre vedtægterne således, at fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling ændres til august. – Det giver os mulighed for – men ikke pligt til – at afholde generalforsamlingen umiddelbart forud for Sommerfesten.  –  Inspirationen for forslaget var fra “Corona-sommeren 2020”, hvor vi var tvunget til at udskyde afholdelsen af GF, indtil Corona-restriktionerne blev lempet så tilpas, at vi kunne mødes i august.  – Det resulterede i et historisk stort fremmøde på GF, som forslagsstilleren oplevede som en styrkelse af demokratiet, når så mange mødte op.

Vores vedtægter har nogle regler om, at der kræves mindst 50 stemmer for at ændre vedtægter på en ordinær generalforsamling: Det kunne derfor ikke lade sig gøre den 25.4.

I stedet følger vi nu vedtægternes bestemmelse om, at en ekstraordinær generalforsamling (afholdt inden 6 uger, dvs. senest den 6. juni) kan vedtage ændringer af vedtægterne.

For at gøre det muligt at afholde GF før Sommerfesten allerede i 2024, er det nødvendigt at afholde den ekstraordinære GF i år. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der afholdes

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag den 1. juni 2023

kl. 18:00

på Fællesarealet

Ovenstående er valgt, så der bliver kortest mulig afstand for medlemmerne, og så vedtægternes bestemmelser og tidsfrist overholdes.

Dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling er:

Vedtagelse af ændringer til foreningens vedtægter

Med denne mail fremsendes foreningens gældende vedtægter inklusive de foreslåede rettelser og ændringer.

Vi håber, at så mange som muligt kan deltage – eller afgive en fuldmagt til en nabo.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Søren Kjærgaard Formand
GRF Ullerødgård Øst
Dådyrvænget 203
DK-2980 Kokkedal
Mobil:2227 7222
https://ulleroedgaard-oest.dk


Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

tirsdag den 25. april 2023 kl. 19:30

på Kokkedal Skole Vest, Mødelokale Vest J8

Indkaldelsen er udsendt pr. E-Mail til alle foreningens medlemmer den 11. april 2023 og dagsordenen kan læses her.


Hjertestarter – Opdatering

(Opdateret 2. marts 2022)

Udover det foreløbige resultat, som kan læses på nedenstående link, har bestyrelsen haft kontakt med de omliggende grundejerforeninger, og på vegne af Ullerødgård Øst og Ullerødgård Øst II, har formanden for Ullerødgård Nord ansøgt TrygFonden om en hjertestarter. Svaret fra Trygfonden vil foreligge om 3 måneder.

Ullerødgård Øst II og Nord omfatter hele Hjortevænget.

Ved sidste Generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at tage spørgsmålet om anskaffelse af en hjertestarter i Grundejerforeningen op til genovervejelse. Dette emne har et par af bestyrelsesmedlemmerne nu udforsket nærmere, og det foreløbige resultat kan læses her:


Sæt kryds i kalenderen 2022

Opdateret 12. april 2022:

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling:

Læs indkaldelsen her

Bestyrelsen har fastlagt årets faste aktiviteter:

Fastelavnsfest:

Søndag den 27. februar på Fællesarealet

Ordinær Generalforsamling:

Torsdag den 28. april (tid og sted følger)

Sommerfest:

Lørdag den. 13. august på Fællesarealet

Alle datoer er med forbehold af gældende restriktioner. Indkaldelse til Generalforsamlingen og invitationer til festerne følger senere.


RETSSAGEN OM LÅGEGYDE

Category : Generelt Nyheder

Det tyder på, at færdiggørelsen af den dobbeltrettede sti, desværre har lange udsigter.

Retten i Helsingør har den 18. marts 2021 afsagt dom i Lågegyde-retssagen og kendt ekpropriationen ugyldig. Det betyder, at Vejdirektoratet (og indirekte Fredensborg Kommune) har tabt sagen. Vejdirektoratet er ikke enig i dommen, men tager den til efterretning, og har således besluttet ikke at anke sagen til Landsretten.

Hele referatet fra kommunens Økonomiudvalg kan læses her


Sæt kryds i kalenderen for 2020

Den årlige Generalforsamling afholdes torsdag den 23. april på Kokkedal Skole Vest. Indkaldelsen samt revideret regnskab for året 2019 og budget for 2020 fremsendes sidst i marts måned. 

Opdateret 7. juli 2020

Som det fremgår andetsteds på hjemmesiden er Generalforsamlingen udsat og vil finde sted den 15. august kl. 14:30 på fællesarealet, i forbindelse med den årlige Sommerfest.

Den årlige Sommerfest afholdes på fællesarealet lørdag den 15. august. Det er nok de færreste der ved eller husker, at foreningen blev stiftet den 11. september 1969 ved en generalforsamling på Hotel Imperial i København. I anledning af 50 års jubilæet overvejer bestyrelsen visse ekstraordinære tiltag for børn og voksne i forbindelse med sommerfesten. Indbydelse følger i slutningen af juli.


Referat fra Infrastruktur- og Teknikudvalget -03.03.2020 (Ny affaldsordning)

Kommunen har godkendt principper og retningslinjer for

FRIVILLIGHED I AFFALDSORDNING VED ENFAMILIEBOLIGER

Klik her for at læse hele referatet:

Referat 03.03.2020 – Frivillighed i Affaldsordning


Fastelavn 2020

Så er det blevet tid til den årlige fastelavn på fællesarealet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Download invitationen her.
FastelavnGrundejer2020


Sommerfest 2019

Category : Generelt

page2-img2Sommerfesten vil i år blive afholdt lørdag den 10. august 2019. Der vil for dem der ønsker at startet lidt før, være mulighed for at smage på lidt kold fadøl og få en snak med naboerne.

 

Hent invitationen HER


Fastelavn 2019

Så er det blevet tid til den årlige fastelavn på fællesarealet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Download invitationen her.
FasterlavnGrundejer2019


Arkiver