Årligt Kontingent

Tags :

Category : Generelt

Kontingentet fastsættes årligt af den Ordinære Generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen foretaget skøn, og opstillet budget over udgifterne for det kommende regnskabsår.

Kontingentet opkræves for det indeværende kalenderår, den første uge i januar måned, og  forfalder til betaling senest den 31. januar.

På generalforsamlingen den 27. april 2017 vedtoges det, at det årlige kontingent, med virkning fra 1. januar 2018, udgør DKK 350,00 for alle. Den tidligere rabatordning på DKK 25,00 for tilmelding til elektronisk opkrævning (pr. E-Mail) bortfalder således.

I skrivende stund er 93 ud af 99 parceller tilmeldt elektronisk opkrævning, men bestyrelsen ser gerne, at de resterende parceller, så vidt det er muligt, tilmelder sig denne ordning. Send blot en E-Mail til kasserer@ulleroedgaard-oest.dk og anmod om tilmelding. Det vil lette opkrævningen og spare ressourcer til Girokort m.m.


Log out of this account

Leave a Reply

Arkiver