Ny affaldsordning træder i kraft

Som de fleste ved, vedtog Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner, samt Norfors, i fælleskab, for år tilbage at udarbejde en ny affaldsordning gældende fra 1. oktober 2014 til 31. december 2024.

Efter den endelige vedtagelse, startede udrulningen i Fredensborg Kommune i begyndelsen af 2020, begyndende med beboelsesejendomme, og derefter enfamilieshuse.

For kort tid siden rettede kommunen henvendelse til grundejerforeningen vedrørende tilmelding til implementering på Egernvænget og Dådyrvænget. Dette blev drøftet på bestyrelsesmødet den 29. september, hvorefter bestyrelsen gav tilsagn på vegne af samtlige parceller. Tilsagnet blev givet på det grundlag, at frivillighedsordningen, som beskrevet i kommunens nye affaldsordning består

Der er dog et “men” idet regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor m.m. af 16. juni 2020 på visse punkter ikke er sammenfaldende med kommunens ny affaldsordning. Ét af dem er frivillighedsordningen.

Kommunen har sendt et høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet, som bl.a. omhandler dette punkt. Høringsfristen udløb den 1.oktober 2020 og Miljøstyrelsen oplyser, at affaldsbekendtgørelsen forventes endelig offentliggjort senest 1. december 2020.

Kommunen har accepteret bestyrelsens tilsagn og meddeler, at hver enkelt grundejer vil modtage yderlige information i E-Box i løbet af uge 43. De nye 2-kammer beholdere (2 stk.) vil blive udleveret i uge 48. Dog understreger kommunen at,  da den endelige ordlyd af den nye affaldsbekendtgørelse endnu ikke er kendt, er det muligt, at husstandsnær affaldssortering bliver obligatorisk. Bliver det tilfældet hører vi nærmere fra kommunen, men indtil da fortsætter frivillighedsordningen.

Frivillighedsordningen betyder i korthed, at man kan fravælge at modtage de nye 2-kammer beholdere, og selv aflevere sit affald på genbrugspladsen. Man fritages dog ikke for at betale de afgifter for glas, metal, plast, papir og pap, som allerede opkræves af Fredensborg Forsyning. Den ordinære dagrenovation er ikke berørt af den nye affaldsordning – endnu.


Referat fra Infrastruktur- og Teknikudvalget -03.03.2020 (Ny affaldsordning)

Kommunen har godkendt principper og retningslinjer for

FRIVILLIGHED I AFFALDSORDNING VED ENFAMILIEBOLIGER

Klik her for at læse hele referatet:

Referat 03.03.2020 – Frivillighed i Affaldsordning


Referat fra Infrastruktur og Teknikudvalget – 03.03.2002 (Bortskaffelse af Småt Elektronik)

Kommunen har besluttet at indføre en ny ordning for husstandsindsamling af småt elektronik, som det kendes fra ”pose-på-låg” ordningen for batterier.

Klik på nedenstående link for at vise hele referatet.

Referat 03.03.2020 – Småt Elektronik


Påtænkt ny affaldsordning i Fredensborg Kommune

Category : Generelt

I fortsættelse af tidligere indlæg (Indkaldelse til Borgermøde) gør bestyrelsen opmærksom på, at artiklen Beboere frygter ny affaldsordning desværre ikke reflekterer bestyrelsens synspunkt til fulde.

Her kan man læse:

Bestyrelsens holdning og bemærkninger til ny affaldsordning


Indkaldelse til borgermøde om påtænkt ny affaldsordning i Fredensborg Kommune

Category : Generelt

Nogle har måske fulgt indlæggene i Uge Nyt i Lokalavisen Fredensborg. Men da den er blevet omdelt som vinden blæser her i området, finder bestyrelsen det som sin pligt, at orientere grundejerforeningens beboere om hvad der foregår. Man kan følge hele debatten på nedenstående link, og den er foreløbig mundet ud i, at Hossein Armandi har indkaldt alle interesserede borgere i kommunen til

BORGERMØDE TIRSDAG DEN 17. APRIL

PÅ FREDENSBORG BIBLIOTEKET KL. 19:30 TIL 21:30

hvor formanden for Fredensborg Agenda 21, Finn Langgaard, vil fortælle om, hvad forslaget går ud på, og hvilke konsekvenser det vil få, at indføre ordningen. Bestyrelsens formand har talt med Carsten Bo Nielsen (V), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune, for at få et møde i stand, og danne sig et bedre overblik over denne sag.

Bestyrelsen hører gerne alles mening, hvorfor tilbagemeldinger til formanden er velkomne.

http://fredensborg.lokalavisen.dk/debat-hvor-forsvandt-borgereinddragelsen-hen-/20180221/laeserbreve/702209569/1261

http://fredensborg.lokalavisen.dk/debat-fakta-om-affaldssortering-/20180221/laeserbreve/702209871/1261

http://fredensborg.lokalavisen.dk/fakta-om-ny-affaldsordning-/20180313/artikler/703139538/1261

http://fredensborg.lokalavisen.dk/boligejere-frygter-ny-affaldsordning-/20180313/artikler/703139536/1261

http://fredensborg.lokalavisen.dk/udvalgsformand-lars-simonsen-(r)-‘fire-spande-er-det-eneste-der-virker-‘-/20180313/artikler/703139540/1261

Her kan hele beslutningen fra kommunens Plan-, Miljø- og Klimaudvalg læses:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/plan—miljoe–og-klimaudvalget-(18-21)/2018/februar/6–februar-2018–referat/31

God læselyst !


Invitation til gå-hjem-møde om trafikken i Fredensborg Kommune

Category : Generelt

Invitation til møde om trafik i Fredensborg Kommune

Invitationen er til et borgermøde om den trafikale udvikling af kommunen 2017-2029. Klik på ovenstående link:

Kommunen skriver:

Vi er i Fredensborg Kommune i gang med at udarbejde en infrastrukturplan 2017-2029, og har i den forbindelse brug for jeres input og gode lokalkendskab.

Derfor afholder vi gå-hjem-møde d. 1. marts 2017 kl. 17.30-20.30 på Fredensborg Rådhus og håber meget at en eller flere af jer har lyst og tid til at deltage.

På mødet vil fokus være på at udpege mål for jeres bysamfunds trafikale udvikling de næste 12 år, og prioritere konkrete projekter for de kommende 4 år.

Tilmelding skal ske til undertegnede via trafik@fredensborg.dk, så vi kan sørge for at der er forplejning til alle.

Jeg håber I har lyst til at deltage og/eller vil sende invitation videre til dem I finder den relevant for.

Venlige hilsner
Sara Sonne
Landskabsarkitekt


Nyt Vinteregulativ i Fredensborg Kommune

Category : Generelt

Den 1. oktober 2016 er der trådt et nyt regulativ i kraft. Se hele regulativet fra Nordsjællands Park & Vej her:

https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Borgere/Trafik/Vinter-%20og%20vedligehold.pdfArkiver