Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Nedenstående er rundsendt til samtlige medlemmer den 15. maj 2023. Referatet kan ses andetsteds på hjemmesiden. De foreslåede ændringer kan ses her:

Kære alle medlemmer af foreningen,

Vedlagt udsendes referat af generalforsamlingen den 25. april 2023.

Som nærmere beskrevet heri var der tilslutning til, at en række korrektioner og opdateringer i vores vedtægter foretages.

Endvidere var der tilslutning til det indkomne forslag om at ændre vedtægterne således, at fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling ændres til august. – Det giver os mulighed for – men ikke pligt til – at afholde generalforsamlingen umiddelbart forud for Sommerfesten.  –  Inspirationen for forslaget var fra “Corona-sommeren 2020”, hvor vi var tvunget til at udskyde afholdelsen af GF, indtil Corona-restriktionerne blev lempet så tilpas, at vi kunne mødes i august.  – Det resulterede i et historisk stort fremmøde på GF, som forslagsstilleren oplevede som en styrkelse af demokratiet, når så mange mødte op.

Vores vedtægter har nogle regler om, at der kræves mindst 50 stemmer for at ændre vedtægter på en ordinær generalforsamling: Det kunne derfor ikke lade sig gøre den 25.4.

I stedet følger vi nu vedtægternes bestemmelse om, at en ekstraordinær generalforsamling (afholdt inden 6 uger, dvs. senest den 6. juni) kan vedtage ændringer af vedtægterne.

For at gøre det muligt at afholde GF før Sommerfesten allerede i 2024, er det nødvendigt at afholde den ekstraordinære GF i år. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der afholdes

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag den 1. juni 2023

kl. 18:00

på Fællesarealet

Ovenstående er valgt, så der bliver kortest mulig afstand for medlemmerne, og så vedtægternes bestemmelser og tidsfrist overholdes.

Dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling er:

Vedtagelse af ændringer til foreningens vedtægter

Med denne mail fremsendes foreningens gældende vedtægter inklusive de foreslåede rettelser og ændringer.

Vi håber, at så mange som muligt kan deltage – eller afgive en fuldmagt til en nabo.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Søren Kjærgaard Formand
GRF Ullerødgård Øst
Dådyrvænget 203
DK-2980 Kokkedal
Mobil:2227 7222
https://ulleroedgaard-oest.dk


Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

tirsdag den 25. april 2023 kl. 19:30

på Kokkedal Skole Vest, Mødelokale Vest J8

Indkaldelsen er udsendt pr. E-Mail til alle foreningens medlemmer den 11. april 2023 og dagsordenen kan læses her.


Fastelavnsfest – 2023

Bestyrelsen indbyder hermed til den årlige fastelavnsfest som finder sted på fællesarealet:

SØNDAG DEN 19. FEBRUAR 2023 – KL 10:30

Se indbydelsen her

men husk, at sidste frist for tilmelding er den 12. februar og skal sendes til formanden:

Søren Kjærgaard, Dådyrvænget 203

E-Mail: formand@ulleroedgaard-oest.dk

med angivelse af adresse samt hvor mange børn, henholdsvis voksne der deltager.

Forhåbentlig skinner solen, til glæde for alle 🌞 Vel mødt.


Sommerfest 2022 – Invitation

Årets sommerfest afholdes i år lørdag den 13 august kl. 15:30 på fællesarealet. Som det ses af invitationen er der visse ændringer i arrangement i forhold til tidligere år.

Læs invitationen her


Generalforsamling 2022

Den årlige Ordinære Generalforsamling blev afholdt på Kokkedal Skole Vest den 28. april 2022.

Læs referatet her


        

Hjertestarter – Opdatering

(Opdateret 2. marts 2022)

Udover det foreløbige resultat, som kan læses på nedenstående link, har bestyrelsen haft kontakt med de omliggende grundejerforeninger, og på vegne af Ullerødgård Øst og Ullerødgård Øst II, har formanden for Ullerødgård Nord ansøgt TrygFonden om en hjertestarter. Svaret fra Trygfonden vil foreligge om 3 måneder.

Ullerødgård Øst II og Nord omfatter hele Hjortevænget.

Ved sidste Generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at tage spørgsmålet om anskaffelse af en hjertestarter i Grundejerforeningen op til genovervejelse. Dette emne har et par af bestyrelsesmedlemmerne nu udforsket nærmere, og det foreløbige resultat kan læses her:


FASTELAVNSFESTEN 2022 ER AFLYST

Da der desværre har været meget ringe tilmelding / tilslutning (under 50% af gennemsnittet for de sidste 6 år) til den pårammede fastelavnsfest søndag den 27. februar, har bestyrelsen desværret set sig nødsaget til at aflyse festen. Vi beklager.


Fastelavnsfest 2022

Da alle restriktioner nu er ophævet 😊 INDBYDER VI HERMED TIL DEN ÅRLIGE FASTELAVNSFEST PÅ FÆLLESAREALET

som finder sted søndag den 27. februar kl. 10:30

Indbydelsen kan ses her men husk at sidste frist for tilmelding til formanden er den 20. februar.

Der er ingen grund til at printe og udfylde indbydelsen. Spar i stedet på resurcerne (blæk og papir) og send en E-Mail til formand@ulleroedgaard-oest.dk

Forhåbentlig skinner solen 🌞 fra en skyfri himmel til glæde for alle børn og voksne.

Vel Mødt.


Sæt kryds i kalenderen 2022

Opdateret 12. april 2022:

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling:

Læs indkaldelsen her

Bestyrelsen har fastlagt årets faste aktiviteter:

Fastelavnsfest:

Søndag den 27. februar på Fællesarealet

Ordinær Generalforsamling:

Torsdag den 28. april (tid og sted følger)

Sommerfest:

Lørdag den. 13. august på Fællesarealet

Alle datoer er med forbehold af gældende restriktioner. Indkaldelse til Generalforsamlingen og invitationer til festerne følger senere.


Generalforsamling & Sommerfest – 2021

Bestyrelsen besluttede på mødet den 15. juni at henlægge den udskudte årlige Ordinære Generalforsamling til Sommerfesten i lighed med 2020.

Sommerfesten afholdes, som omtalt andetsted på hjemmesiden, lørdag den 14. august kl. 15:00 på Fællesarealet, og Generalforsamlingen starter samme sted kl. 14:30

Se invitationen til Sommerfesten her:

Se indkaldelse til generalforsamling her:

Regnskab og budget findes her:


Arkiver