Fællesarealet – Nyt Legepladsudvalg

  • -

Fællesarealet – Nyt Legepladsudvalg

På foreningens ordinære generalforsamling lørdag den 15. august 2020, foreslog Tina Eriksen, Egernvænget 123, at legeredskaberne på fællesarealet skulle opgraderes.

Som det fremgår af referatet, var forespørgslen ikke stillet skriftligt, som vedtægterne kræver. Generalforsamlingen bakkede dog op om forslaget, og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

  • Tina Eriksen – Egernvænget 123
  • Dorte – Egernvænget 118
  • Rebecca Dahlgaard – Egernvænget 209
  • Ida Bødtker – Dådyrvænget 105
  • Anders Niemann – Dådyrvænget 608

Bestyrelsen har efterfølgende udarbejdet et Kommisorium (Arbejdsgrundlag) som er tilsendt arbejdsgruppen den 14. oktober 2020. Ordlyden kan læses her


Arkiver