Sæt kryds i kalenderen – Faste begivenheder i 2019 og betaling af kontingent

Med forbehold for ændringer, har bestyrelsen fastlagt følgende datoer:

Den årlige FASTELAVNSFEST afholdes søndag den 3. marts

Ordinær GENERALFORSAMLING afholdes torsdag den 25. april

Den årlige SOMMERFEST afholdes lørdag den 10. august

Invitationer følger.

Det årlige KONTINGENT (DKK 350,00) er ifølge foreningens vedtægter § 4 forfalden til betaling senest torsdag den 31. januar

 

 

 


Betal kontingentet med MobilePay

Tags :

Category : Generelt

På opfordring har foreningen nu oprettet sin egen MobilePay konto, som kan benyttes til indbetaling af det årlige kontingent. Foreningens femcifrede nummer er

69946 – GF Ullerødgård Øst

og indbetalingerne går direkte ind på foreningen bankkonto. Du skal bare huske, at indsætte din egen adresse i feltet Tilføj kommentar som illustreret herunder. Det letter registreringen af din indbetaling.

 

 


Årligt Kontingent

Tags :

Category : Generelt

Kontingentet fastsættes årligt af den Ordinære Generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen foretaget skøn, og opstillet budget over udgifterne for det kommende regnskabsår.

Kontingentet opkræves for det indeværende kalenderår, den første uge i januar måned, og  forfalder til betaling senest den 31. januar.

På generalforsamlingen den 27. april 2017 vedtoges det, at det årlige kontingent, med virkning fra 1. januar 2018, udgør DKK 350,00 for alle. Den tidligere rabatordning på DKK 25,00 for tilmelding til elektronisk opkrævning (pr. E-Mail) bortfalder således.

I skrivende stund er 93 ud af 99 parceller tilmeldt elektronisk opkrævning, men bestyrelsen ser gerne, at de resterende parceller, så vidt det er muligt, tilmelder sig denne ordning. Send blot en E-Mail til kasserer@ulleroedgaard-oest.dk og anmod om tilmelding. Det vil lette opkrævningen og spare ressourcer til Girokort m.m.


Arkiver