Generalforsamling 2022

Den årlige Ordinære Generalforsamling blev afholdt på Kokkedal Skole Vest den 28. april 2022.

Læs referatet her


        

Referat af Ordinær Generalforsamling 25. april 2019

Den årlige Ordinære Generalforsamling blev afholdt på Kokkedal Skole den 25. april.

9 stemmeberettigede parceller var mødt op og på grund af det ringe fremmøde blev det besluttet at formanden ledede mødet.

Læs hele referatet her


Referat af Ordinær Generalforsamling den 19. april 2018

Læs referatet her:

Referat af ordinær generalforsamling 19. april 2018

Der gøres specielt opmærksom på Ad 11 vedrørende Sommerfest 2018. Den afholdes den 11. august på fællesarealet, og som det ses, vil Fredensborg Kommunes Borgmester være til stede fra kl. 15:00 og cirka en halv time frem.

Invitation følger, men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.
Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen har på ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 26 maj 2015. godkendt de revideret vedtægter. De nye vedtægter kan hentes Her


Arkiver