Retningslinjer (GDPR)

Category : Generelt

I henhold til EU forordning af 25. maj 2018, som også omfatter grundejerforeninger, udarbejde bestyrelsen foreløbige retningslinjer dateret 25. maj 2018. Efter nærmere gennemgang af bestemmelserne i forordningen og genovervejelser om de krav som foreningen skal opfylde, har bestyrelsen nu udarbejdet og vedtaget følgende reviderede udgave, gældende fra 7. august 2018.

GRF retningslinjer GDPR – Version 2018-08-07


Arkiver