Haveråd: Af Mette Østergaard

Spørgsmål: Vi klipper normalt vores ligusterhæk ved sankthans. Men nu er spørgsmålet: Hvordan og hvornår et det bedst at “straffe” hækken?

Den er efterhånden blevet over 0,75 meter tyk. Skal hækken klippes på begge sider på én gang, når den skal straffes. Eller kan vi det ene år klippe den ene side og det næste år den anden side, så vi undgår, den bliver “gennemsigtig”?

Venlig hilsen P.LP.

Svar: I kan udmærket lade “straffeprocessen” løbe over to år, altså skære hækkens ene side hårdt ind det første år og vente et år med den, anden side. Begynd processen sidst i denne vinter. I marts måned, når vejret er passende mildt med temperaturer over frysepunktet, skæres – klippes, saves – den ene hækside hårdt tilbage. Liguster hører til gruppen af planter, som villigt skyder igen efter tilbageskæring. Derfor kan man roligt skære næsten ind til “benet”, dvs. blot lade stabbe på 2-5 cm sidde tilbage på hækkens lodrette stammer.

De længste stabbe nederst på stammen. I sommerens løb vil det atter blive grønt med masser af små nye skud på den hårdt straffede hækside.

Den anden hækside beskæres som normalt denne sommer. Næste år gentages processen – blot på hækkens anden side.

Allerede næste år skal den renoverede første hækside klippes, som i normalt klipper hæk. Her kan det måske være på sin plads at gøre opmærksom på, at det fra starten er vigtigt at klippe hækken, så den får en god facon. Det vil sige, at den skal være bredest forneden, så hækken får så meget lys som muligt.

Hækkens top kan være spids, afrundet eller helt flad. Lav evt. to skabeloner, der viser hækkens facon. Mellem skabelonerne trækkes snore, det gør klippearbejdet nemmere.

Har man en for bred hæk af tjørn, fjeldribs, seljerøn, navr, smalbladet lind, buksbom eller taks kan samme procedure anvendes som beskrevet for liguster. Disse planter er alle ret villige til genvækst.

For bøg og avnbøg gives derimod ingen garantier. Men jeg har gennem årene set mange brede bøgehække og avnbøgehække blive skåret hårdt ind på siderne og komme særdeles godt igen. For bøg og avnbøg er den bedste tid for en hård beskæring lige inden foråret, dvs. engang i april måned.

Venlig hilsen
Mette Østergaard
landskabsarkitekt


Arkiver